Aanleg


Bij het aanleggen van een nieuwe tuin komt heel wat kijken. Het begint bij een goed doordacht tuinontwerp.Na het tuinontwerp volgt de tuinaanleg. Grofweg valt de tuin aanleg te verdelen in de volgende stappen.

  1. Tuin opschonen. Dit wil zeggen dat de tuin geheel wordt ontdaan van (niet te gebruiken) beplanting, bestratingen en andere obstakels.
  2. Het uitzetten. Tijdens het uitzetten worden alle maten uitgezet d.m.v. een laser zodat duidelijk wordt waar de bestratingen en andere vaste punten komen, zoals vijvers, verhoogde borders, sproeipunten, verlichtingspunten enz enz.
  3. Uitgraven. Tijdens het uitgraven worden de bestratingen uitgegraven. Tevens worden in dit stadium ook alle kabels en eventueel beregeningsbuizen in de grond gegraven en aangesloten.
  4. Bestratingen. Na het uitgraven volgt het inbrengen en aftrillen van het straatzand. Hierna worden alle hoogtes nogmaals precies uitgezet. Het afrijen (egaliseren) van het zandbed kan beginnen en de (sier) bestrating kan gelegd worden.
  5. Het plaatsen van andere vaste materialen. Het kan voorkomen dat er een nieuwe schutting of een keer muurtje of waterelementen in de tuin wordt aangelegd.
  6. Het aansluiten van de beregeningsinstallatie en lampen.
  7. Het plaatsen van levende materialen. Met de beplanting (en eventueel gazon) komt de tuin pas echt tot leven. Met beplanting kun je een tuin nog sfeervoller maken. Heerlijke geuren en prachtige kleuren verrijken de genietfactor van uw tuin.